• sertİfİkat xİdmətlərİ

    Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) – Azərbaycanda elektron imza təkmil sertifikatlarını təqdim edən Sertifikat Xidmətləri Mərkəzidir.

    Sertifikat – imzanın yoxlanılması və imza sahibinin şəxsiyyətinin təsdiqi üçün verilənləri əlaqələndirən elektron vəsiqə hesab edilə bilər. Sertifikat imza nümunəsinə bənzəyir ki, həm açıqdır, həm də onun həqiqiliyini müəyyən etmək olur.

    Əlavə məlumat